Oversikt over tilsette


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00
56 52 32 46


Bankgiro for skatt: 6345.07.46217

56 52 32 45


Bankgiro for skatt: 6345.07.46217

Leder for barne- og ungdomsavdelingen 994 45 566 994 45 566
Administrator 122133144 122133144
Saksbehandlar 930 07 111

Administrasjon - Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar 907 22 404
Dagleg leiar 481 77 246
Styrar 415 56 141
Styrar 911 74 402
Styrar 976 21 619
Styrar 476 31 493
Styrar 992 07 167

barnehage@voss.herad.no

Styrar 480 14 546
Styrar 918 74 232
Styrar 997 38 755
Styrar 934 39 512
Styrar 918 74 208
Styrar 941 89 133
Styrar 911 22 772
Dagleg leiar 917 51 253
Styrar 416 85 588
Styrar 908 25 233
Styrar 404 82 943

Administrasjon - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

ØHD-senger 

Voss sjukeheim 
Sjukehusvegen 15 
5704 Voss 
Telefon: 56 52 15 00 

Tilsynslege på sjukeheimane:

Voss sjukeheim 

Sjukehusvegen 15 
5704 Voss 
Telefon: 56 52 15 00 

Vetleflaten omsorgssenter 

Hardangervegen 49 
5705 Voss 
Telefon: 56 53 12 00 

Vossestrand omsorgstun 

Oppheimsvegen 35 
5713 Vossestrand 
Telefon: 56 52 90 60 

Kommunelegekontoret

Uttrågata 15 
5700 Voss 
Telefon: 56 53 30 60 

Hagahaugvegen 30
5705 Voss

Telefon: 56 52 25 00

Bjørgamarka fellesbustad 

Telefon: 480 14 566

Vetleflaten omsorgsbustad 1F

Telefon:  979 97 188 / 979 97 107

Lundhaugen bufellesskap

Telefon: 48014522

Skulestadtunet fellesbustad

Telefon: 952 62 034

Skulestadvegen fellesbustad

Telefon: 48014556

Kommunelegekontoret Voss 

Uttrågata 15 
5700 Voss 
Tlf: 56 51 94 00
https://kommuneleganevoss.nefle.no/

Granvin legekontor

Hardangervegen 2579
5736 Granvin
Tlf: 56 52 40 25

Vossevangen legesenter 

Sverresplassen 4
5700 Voss 
Tlf: 56 53 30 90
http://vossevangenlegesenter.no/ 

Vossamed legesenter 

Vangsgata 22B 
5700 Voss 
Tlf: 56 53 00 00

Vangstunet legesenter 

Vangsgata 27 
5700 Voss 
Tlf: 56 53 03 70
https://helserespons.no/web/vangstunet/

Sæthre legekontor

Vangsgata 38
5700 Voss
Tlf.: 56 51 63 00

Sone Vest: 

Voss sjukeheim
Sjukehusvegen 15
5704 Voss
Telefon: 952 62 008

Sone Aust

Vetleflaten omsorgssenter
Hardangervegen 49
5705 Voss
Telefon: 952 62 077

Sone nord

Vossestrand omsorgstun
Oppheimsvegen 35
5713 Vossestrand
Telefon: 952 62 078

Sone sør

Granvin sjukeheim
Eidesvegen 24
5736 Granvin
Telefon: 404 03 876

Nattevakt: 

Telefon: 96262008

Telefon: 91874206

Opningstid: 

Måndag – torsdag kl.08.00 – 15.30 

Tildelingskontoret v/ Voss sjukeheim   
Sjukeheimsvegen 15  
5704 Voss  
Tlf: 56 52 13 00 / 04  
   

Adresse: 

Lekvebakken 15
5700 Voss

Testing vert gjennomført: 

Tysdag og torsdag 

Ring testtelefonen for å tinga time til testing. 

Voss sjukeheim 
Sjukehusvegen 15 
1.etasje
5704 Voss
Telefon: 99207129 

Opningstider: 

Kvardagar mellom kl. 08.00 - 15.30 

Kreftkoordinator er også på biblioteket, Voss kulturhus, kvar tysdag mellom kl.13 -15 

Sjukehusvegen 16 
5700 Voss 
Tlf: 116 117 (56530430) 

Opningstid i legevaktlokale: 

Kvardag kl.16.00 - 08.00 
Heile døgnet i helg og heilagdagar.
Kvardag dagtid: Fastlegekontor 

Uttrågata 36
3. etasje

Telefon: 
960 97 736
992 07 110

Opningstid:

Måndag - Fredag 10.00 – 15.00 

Uttrågata 36
3. etasje
5705 Voss

Telefon: 

480 14 570

Voss sjukeheim

Sjukehusvegen 15
5704 Voss
Tlf: 56 52 15 00

Vetleflaten omsorgssenter

Hardangervegen 49
5705 Voss
Tlf: 56 53 12 00

Vossestrand omsorgstun

Oppheimsvegen 35
5713 Vossestrand
Tlf: 56 52 90 60

Granvin sjukeheim

Eidesvegen 24
5736 Granvin
Tlf: 56 52 41 40

Aldersheim, rehab og trygg på Hagahaugen

Hagahaugvegen 30
5705 Voss
Tlf: 56 52 25 00

Uttrågata 9
5700 Voss

Telefon: 480 14 573

Sommarferie

Tjenesten er stengt i uke 28, 29, og 30.

Opningstid telefon: 

Torsdag og fredag 09:00 - 12:00 

Støttekontaktkoordinator:

Elizabeth Bell

Karianne Meling Seim

900 89 662

Opningstid

Kvardagar 10:00-12:00

v/ Voss sjukeheim   
Sjukeheimsvegen 15  
5704 Voss  
Tlf: 56 52 13 00 / 04  

Administrasjon - Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ass. rektor i Voss kulturskule 404 03 872
Kulturskulerektor 404 16 204
Konsulent

Administrasjon - PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

TIBIR – Koordinator og PMTO/TIBIR utøvar i Voss herad:

Oddny-Marie Kolle

oddny.m.kolle@voss.kommune.no

Tlf. 97155338

 

PMTO/TIBIR utøvar i Voss herad:

Ingunn Vethe

ingunn.vethe@voss.kommune.no 

Tlf. 97997128

 

Administrasjon - Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 915 54 845
Rektor 917 73 468
Rektor 917 00 179
Rektor 417 04 935
Rektor 404 27 764
Rektor 995 73 580
Rektor 994 68 599
Rektor 957 07 696
Rektor 970 35 370
Rektor 918 74 207
Rektor 934 62 344
Rektor 993 52 975
Rektor 922 28 448
Rektor 404 03 884 404 03 884

Administrasjon - Tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Tekniske tenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00


Norva24 Birkeland, avd Bergen :

tlf 57 78 11 70
døgnbemanna vakttlf 970 10 092.

Epost: slovag@norva24.no

 

Administrasjon - Tekniske tenester - Brannvern

Ansatte i avdelingen Brannvern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00

Adresse

Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid

08.00-15:30

992 07 172

Adresse

Postboks 145
5701 Voss

Kontortid

08:00-15:30

56 51 94 00

Adresse
Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid
08.00-15.30

56 51 94 00

Adresse

Postboks 145, 5701 Voss

Kontortid

08:00-15:30

 

Kontaktperson brannberedskap 56 51 46 80 992 07 172
Kontaktperson brannvernopplæring 992 07 176

Administrasjon - Tekniske tenester - Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00

 

Publikumsdag

tysdag og torsdag kl 09.00-15.00
drop in eller tlf 48 01 45 84

Unntak frå dette vert lyst i Hordaland og/eller under kunngjeringar på nettsida.

Administrasjon - Tekniske tenester - Næring og arbeidsliv

Ansatte i avdelingen Næring og arbeidsliv
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandlar 992 19 271
Avdelingsleiar 952 62 093 952 62 093
Skogbrukssjef 417 04 901 417 04 901
Leiar 905 26 906

Administrasjon - Tekniske tenester - Plan og oppmåling

Ansatte i avdelingen Plan og oppmåling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00
56 51 94 00

Administrasjon - Tekniske tenester - Renseanlegg

Ansatte i avdelingen Renseanlegg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 63 10

 

Telefon vert kobla til vakttlf utanom arbeidstid.

Administrasjon - Tekniske tenester - Veg, vatn og avløp

Ansatte i avdelingen Veg, vatn og avløp
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00

 

Vakttelefon utanom arbeidstid: 952 62 060.

56 51 94 00

Vakttelefon utanom arbeidstid: 95 26 20 60.

Om Voss

Ansatte i avdelingen Om Voss
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Plan- og miljøvernsjef 992 07 112
Flyplasssjef 912 44 328 912 44 328

Send helst sms.