Oversikt over tilsette


Administrasjon - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

Kommunelegekontoret Voss 

Uttrågata 15 
5700 Voss 
Tlf: 56 51 94 00
https://kommuneleganevoss.nefle.no/

Granvin legekontor

Hardangervegen 2579
5736 Granvin
Tlf: 56 52 40 25

Vossevangen legesenter 

Sverresplassen 4
5700 Voss 
Tlf: 56 53 30 90
http://vossevangenlegesenter.no/ 

Vossamed legesenter 

Vangsgata 22B 
5700 Voss 
Tlf: 56 53 00 00

Vangstunet legesenter 

Vangsgata 27 
5700 Voss 
Tlf: 56 53 03 70
https://helserespons.no/web/vangstunet/

Sæthre legekontor

Vangsgata 38
5700 Voss
Tlf.: 56 51 63 00