Oversikt over tilsette


Administrasjon - Tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Tekniske tenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00


Norva24 Birkeland, avd Bergen :

tlf 57 78 11 70
døgnbemanna vakttlf 970 10 092.

Epost: slovag@norva24.no