Oversikt over tilsette


Administrasjon - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

ØHD-senger 

Voss sjukeheim 
Sjukehusvegen 15 
5704 Voss 
Telefon: 56 52 15 00 

Tilsynslege på sjukeheimane:

Voss sjukeheim 

Sjukehusvegen 15 
5704 Voss 
Telefon: 56 52 15 00 

Vetleflaten omsorgssenter 

Hardangervegen 49 
5705 Voss 
Telefon: 56 53 12 00 

Vossestrand omsorgstun 

Oppheimsvegen 35 
5713 Vossestrand 
Telefon: 56 52 90 60 

Kommunelegekontoret

Uttrågata 15 
5700 Voss 
Telefon: 56 53 30 60