Oversikt over tilsette


Administrasjon - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

Voss sjukeheim 
Sjukehusvegen 15 
1.etasje
5704 Voss
Telefon: 99207129 

Opningstider: 

Kvardagar mellom kl. 08.00 - 15.30 

Kreftkoordinator er også på biblioteket, Voss kulturhus, kvar tysdag mellom kl.13 -15