Oversikt over tilsette


Administrasjon - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

Bjørgamarka fellesbustad 

Telefon: 480 14 566

Vetleflaten omsorgsbustad 1F

Telefon:  979 97 188 / 979 97 107

Lundhaugen bufellesskap

Telefon: 48014522

Skulestadtunet fellesbustad

Telefon: 952 62 034

Skulestadvegen fellesbustad

Telefon: 48014556