Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

20. AUGUST: Sjukeheimane er stengde for besøk

20. AUGUST: Sjukeheimane er stengde for besøk

Alle sjukeheimane i Voss herad og Hagahaugen er stengde for besøkande, i første omgang til og med onsdag 25. august.

Voss herad har den siste veka opplevd aukande smitte, mellom anna på Voss sjukeheim. Å stengja alle sjukeheimane for besøk er eit førebyggjande tiltak for å unngå ytterlegare smitte i institusjonane. Stengjinga omfattar òg Hagahaugen.

 

Ved heilt spesielle tilhøve, kan pårørande ta kontakt med leiinga ved institusjonen.