Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Drop-in vaksinering onsdag 1. september for innbyggjarar over 18 år

Drop-in vaksinering onsdag 1. september for innbyggjarar over 18 år

Onsdag 1.september tilbyr me eit begrensa antal vaksinedosar til drop-in vaksinering. Tilbodet gjeld for dei over 18 år 

Oppmøte kl 14.40 ved gymsalen på Voss ungdomsskule. Me vaksinerer til kl 15.15 eller til det er tomt.  

Det er tre kriteria for å benytte seg av drop- in tilbodet:

  • Du må vera busett i Voss herad/opphaldet deg over ein lengre periode i heradet grunna arbeid/skule eller anna
  • Du må vera registrert i vaksinekø i Helseboka
  • Dersom du har tatt dose 1 må det vera minimum 28 dagar mellom dose 1 og  dose 2.