Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Informasjon om moglege bivirkningar frå AstraZeneca-vaksina

Informasjon om moglege bivirkningar frå AstraZeneca-vaksina

Legemiddelverket ber personar som har fått AstraZeneca vaksina dei siste 14 dagane og som opplever kraftig aukande sjukdomskjensle med større eller mindre blå flekkar i huda (hudblødningar) meir enn tre dagar etter vaksinasjon om å oppsøkja fastlege eller legevakt så snart som mogleg.

Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen - FHI