Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Presisering munnbind

Presisering munnbind

12.februar: I samband med gjeldande nasjonale reglar er det stilt spørsmål om bruk av munnbind. Me har konsultert Statsforvaltaren i Vestland og fått følgjande svar:

Slik vi les forskrifta er det ikkje påbod om bruk av munnbind i butikkar utover der det ikkje er mogleg å halde 1 meters avstand. Samstundes vil det i mange tilfelle vere naudsynt å nytte munnbind i butikkar ettersom det er små areal, men altså ikkje eit krav i seg sjølv.

§ 17f første ledd i covid-19-forskrifta har følgjande ordlyd:

«Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.»