Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Vaksinering av tilsette i skular, barnehagar og SFO

Vaksinering av tilsette i skular, barnehagar og SFO

Voss herad har fått melding frå FHI om at kommunane kan prioritera 10 % av vaksinene til lærarar og barnehagetilsette. Vår IT-leverandør Helseboka har no oppgradert datasystemet slik at dette er mogleg å få til. 

Ordninga gjeld tilsette i barnehagar, skule og SFO som arbeider direkte med borna.

Dersom du tilhøyrer denne gruppa, og ikkje allereie har fått invitasjon til vaksinasjonstime, må du melda di interesse for vaksine i Helseboka på nytt og haka av for at du er skule- eller barnehagetilsett (ei eventuell tidlegare registreringen vert då automatisk sletta når du går inn på nytt). Dette gjer du på heradet sine heimesider under «Registrering for vaksine»