Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Viktig melding

Viktig melding

8. juli: Voss herad oppmodar alle Vossingar og andre som oppheld seg på Voss, og som har delteke på private fester/nachspiel i samband med «Veko», eller med deltakarar frå «Veko», om å tinga time for testing i dag eller i morgon.

  • Gjeld ikkje arrangement i regi av «Veko», som prisutdeling el.l. 
  • Ein må gå i karantene til ein har fått svar på testen 
  • Husstandmedlemmer treng ikkje gjera noko