Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Datakafè for Vossaseniorar

Datakafè for Vossaseniorar

I vår har både unge og eldre møtt på datakafèen i Voss bibliotek torsdag ettermiddag. Dei eldre har mellom anna fått læra å nytte datamaskin og smarttelefon i eit godt samarbeid med dei frivillige. Datakafèen har i vår vore eit samarbeid mellom Voss frivilligsentral, Voss bibliotek og kommunalavdeling helse og omsorg. Det har vore opp til 10 deltakarar kvar kursdag. Me håpar at datakafèen kan starta opp at til hausten.