Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken

Klikk for stort bilete  

Send søknaden til postmottak@voss.herad.no innan 18. juni 2021.  Merk søknaden Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken 2021 søkjer kunst- og kulturformidlarar.

Arrangørar/ lag og organisasjonar som arrangerer kulturtilbod til eldre kan også søkja.

Voss herad har oppretta eit programråd som har i oppgåve å setja saman eit program for Den kulturelle spaserstokken.  

Programrådet skal utarbeida eit kulturprogram etter følgjande kriterium:

  • Sørgja for profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet til eldre
  • Leggja til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgssektoren, slik at det kan utviklast gode kunst- og kulturprosjekt lokalt, innanfor eit mangfald av sjangrar og uttrykk
  • Medverka til at eldre får eit tilpassa kulturtilbod på arenaer der dei held til i dagleglivet.

Programrådet vedtek endeleg program etter høyring hjå Voss eldreråd.

Kontakt

Silje Solstad
Konsulent
E-post