Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Domsmenn og skjønsmedlem til offentleg ettersyn

Domsmenn og skjønsmedlem til offentleg ettersyn

Valnemnda vedtok 28. mai 2020 i sak 6/20 å leggja framlegg over kandidatar som domsmenn og skjønsmedlem for Voss herad ut til offentleg ettersyn.

Merknader må meldast skriftleg til politisk.voss@voss.herad.no innan fristen, onsdag 17. juni 2020 kl. 09:00.

Heradsstyret gjer endeleg vedtak i saka i sitt møte 18. juni 2020.