Voss Herad

Ekstremt høg vasstand

Ekstremt høg vasstand

Det er meldt ekstremt høg vasstand frå kl 23.00 i dag måndag , til kl 03.00 i morgon tysdag. Vasstanden er estimert til å stiga med 80 – 100 cm. Dei som har verdiar nær fjorden vert oppmoda om å sikra desse. Meir informasjon: varsom.no.

Ved behov, kontakt teknisk vakt:

Granvin tlf.: 481 62 235

Voss tlf.: 952 62 060