Voss Herad

Endring i tilbod om koronavaksinasjon

Endring i tilbod om koronavaksinasjon

Regjeringa opnar no for opp for oppfriskningsdose til personar i aldersgruppa 18-64 år utan underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp og for helsepersonell dersom dei sjølve ynskjer det.

Les meir om dette her: Mulighet for flere til å ta ny oppfrisningsdose - FHI

Voss herad har opna opp for vaksinasjon i Lekvebakken 15, i tillegg til tilboda på apoteka. 

Ting time her