Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Feil på telefon

Feil på telefon

Telefonen til legekontoret i Granvin er mellombels ute av drift grunna feil.

Feilen som gjer at telefonen til legekontoret i Granvin er funne, og det vert jobba med å retta feilen.

Voss herad seier seg lei for dette, men håpar å ha retta feilen innan kort tid. 

Den som treng kontakt med legekontoret kan ringa Voss herad sitt kommunelegekontor på 56 53 30 60. Ved behov for øyeblikkeleg hjelp, ring 113 eller legevakt på telefon 116117