Voss Herad

Fjerde dose med koronavaskine for personar over 75 år

Fjerde dose med koronavaskine for personar over 75 år

F.o.m 1. juli 2022 tredde nye tilrådingar om fjerde dose til personar over 75 år i kraft. Det er likevel ikkje slik at alle kan få tilbod om fjerde dose med det same. Fastlegekontora i Voss herad vil tilby koronavaksine, men vil ikkje ha høve til å å starte opp tilbodet før etter sommaravviklinga. Legekontora vil kome attende med informasjon om korleis og når tilbodet vert gitt. Det er ikkje nødvendig å ta kontakt med legekontoret.  

Voss herad prioriterar no vaksinasjon av bebuarar i institusjon, og vil i tillegg ha vaksinasjonstilbod i Lekvebakken 15, i veke 27 og 28, samt i veke 32 og 33.

To av apoteka på Voss tilbyr også koronavaksine: Apotek 1 (fredag) og Vitus apotek Vossevangen (tysdag).

Koronatelefonen vil vere stengt i veke 29, 30 og 31.