Voss herad

Flaumstatus Voss herad

Flaumstatus Voss herad

Dette er den nest verste flaumen i moderne tid på Voss, og truleg den verste på Evanger. Vangsvatnet kuliminerte mellom klokka 04 og 05 aurdag morgon, om lag 30 cm under nivået for 2014-flaumen.

Voss herad ber alle vera varsomme, det er framleis svært høg vassføring og fare for jordskred.

Det vil framleis gå mange timar før vatnet har trekt seg tilbake. Det er først då ein vil kunne avdekka alle skader som flaumen har skapt.

Me vil bruka dagen i dag med å skaffa den første oersikten over skadane etter flaumen. Den kommunale kriseleiinga har nytt statusmøte kl 14.