Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Framleis utfordrande i barnehagar

Framleis utfordrande i barnehagar

Bulken barnehage Thor Trå Bolstad barnehage vert ikkje opna torsdag. Det er framleis tilsette i karantene og isolasjon, i tillegg til anna sjukefråvær. Det kan vera mogleg at barnehagen opnar for nokre born fredag 14. januar, men det veit me først torsdag.

I Tueteigen barnehage er framleis ei avdeling stengd, men resten av barnehagen er ope, og det ser ut til at barnehagen kan halda ope ut veka. Det vert likevel vurdert frå dag til dag.