Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Fritidskortet

Fritidskortet

Hausten 2021 kan born og ungdom frå 6. -10. trinn i Voss herad ta i bruk Fritidskortet med ein verdi på 500 kroner.

For at det skal vera enkelt å ha oversikt over det flotte og varierte aktivitetstilbodet i Voss herad vil me samla alle arrangørar ein stad, på voss.friskus.com. Me oppmodar aller frivillige organisasjonar, lag og foreiningar til å bli synlege på Friskus.

Registrer organisasjonen din ved å trykka: bli arrangør

Gjer tilbodet ditt synleg på Friskus slik at born og unge vil nytta Fritidskortet på din aktivitet!

Fritidskortet er støtta av Voss Sparebank