Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Frivilligpolitikk

Frivilligpolitikk

1.juni starta Voss herad arbeidet med å utforma frivilligpolitikk. 

Nær 50 deltakarar frå frivillig lagsliv, politikarar og tilsette i heradet møtte for å diskutera korleis heradet best mogeleg kan jobba med frivilligheit i åra som kjem.

Åse Marie Olafsen frå Frivillighet Norge leia prosessen og skal skriva ein rapport som vert lagt til grunn for vidare arbeid med frivilligpolitikken. Rapporten vert presentert på Vossadagen 27.august 2022.

Utover hausten vil det verta jobba med å utforma frivilligpolitikken i tett samspel med lagslivet. Frivilligpolitikk for Voss herad er planlagt vera ferdig våren 2022.