Voss Herad

Gruppetilbod for pårørande

Gruppetilbod for pårørande

Gruppetilbod for pårørande til personar med utfordringar knytt til psykisk helse startar opp onsdag 7. desember kl. 18-19. Stad: Oasen aktivitetssenter, 1 etg. Knutepunktet.

Gruppetilbod for pårørande til personar med utfordringar knytt til rus:

Torsdagar i partallsveker kl. 18-20.

Stad: Oasen aktivitetssenter, 1 etg. Knutepunktet.

 

KONTAKT OSS

Tlf. 480 14 570

E-post: Berit.svane@voss.herad.no / Trine.kvarekval@voss.herad.no