Voss herad

Hugs høyringsfrist 1. september!

Hugs høyringsfrist 1. september!

Vossaklima 2030, kommunedelplan for klima, klimatilpassing og grøn omstilling ligg ute til høyring og offentleg ettersyn, jmf. PBL § 10.1.

Høyringsfrist er satt til 1. september 2022.

 

Les meir om Vossaklima 2030 her