Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Idemyldring i grendene

Idemyldring i grendene

Kva for interesser har dei eldre og kva er ein god dag for dei? Dette er det berre ein måte å finna ut, og det er å spørja dei eldre sjølve.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Engasjerte eldre frå Vossestrand og  Granvin møtte på omsorgstunet og i Mælandshagen og lot kreativiteten bobla. Innspela frå idemyldringa er viktige i arbeidet med å skapa gode aktivitetar og fellesskap for dei eldre.

Medverknadsmøta vart leia av prosjektleiar for Leve heile livet, Liv Jorunn Solstad og rådgjevar frå kommunalavdeling for kultur og fritid Silje Solstad.