Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kommunal kulturpris 2020

Kommunal kulturpris 2020

Klikk for stort bilete 

Voss herad sin kulturpris skal heidra og stimulera det lokale kulturlivet.

I retningslinjene for prisen heiter det:

Kulturprisen skal lysast ut offentleg kvart år. Forslag til kulturprismottakar skal vera skriftleg, grunngjeve og signert avsendar. Avsendar og føreslegne kandidatar er ikkje offentleg.

Om Kulturprisen heiter det m.a.:

Voss herad sin kulturpris skal heidra og stimulera det lokale kulturlivet. Prisen skal gå til nokon som har gjort ein framifrå innsats innanfor kunst eller kulturarbeid i Voss herad.

Prisen vert delt ut av  Utval for kultur og næring. Framlegg om kulturpriskandidatar sender du til: postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, postboks 145, 5701 Voss. Framlegg til kandidatar må vera kommunen i hende seinast 5. november 2020