Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kommunal miljøvernpris 2020

Kommunal miljøvernpris 2020

Klikk for stort bilete 

Om Miljøvernprisen heiter det m.a.:

”Miljøvernprisen skal vera til heider og stimulans for einskildpersonar, lag eller bedrifter som har utmerka seg innan miljøvernarbeid i kommunen.”

I statuttane for prisen heiter det:

”Gjennom utlysing skal ålmenta få høve til å fremja grunngjevne framlegg om aktuelle kandidatar.” 
”Lista over føreslegne kandidatar vert ikkje offentleggjort.”

Miljøvernprisen vert utdelt av Utval for Klima og Miljø i Voss herad.
Grunngjeve framlegg på kandidatar vert å senda: Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss, eller på epost; postmottak@voss.herad.no merka Miljøvernprisen 2020.

Frist for å senda inn framlegg er seinast 1. november 2020

Statuttar for Miljøvernprisen i Voss herad (PDF, 32 kB)