Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Kommunal miljøvernpris 2021 - ny frist

Kommunal miljøvernpris 2021 - ny frist

 

Om Miljøvernprisen heiter det m.a.:

”Miljøvernprisen skal vera til heider og stimulans for einskildpersonar, lag eller bedrifter som har utmerka seg innan miljøvernarbeid i kommunen.”

I statuttane for prisen heiter det:

”Gjennom utlysing skal ålmenta få høve til å fremja grunngjevne framlegg om aktuelle kandidatar.” 
”Lista over føreslegne kandidatar vert ikkje offentleggjort.”

Miljøvernprisen vert utdelt av Utval for Klima og Miljø i Voss herad.
Grunngjeve framlegg på kandidatar vert å senda: Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss, eller på epost; postmottak@voss.herad.no merka Miljøvernprisen 2021.

Frist for å senda inn framlegg er seinast 3. desember 2021 (NY FRIST)

Statuttar for Miljøvernprisen i Voss herad (PDF, 32 kB)