Kulturprisen 2023

No kan du nominera kandidatar til Kulturprisen 2023!
Voss herad sin kulturpris heidrar det fantastiske kulturlivet i bygda, og går til nokon som har gjort ein framifrå innsats innanfor kunst og kulturarbeid i Voss herad. Har du ein kandidat du vil nominera? Send framlegg med grunngjeving til: postmottak@voss.herad.no eller
Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss.
Fristen for å føreslå kandidatar er 1. oktober 2023

Les meir:

Kulturprisen vert delt ut av Voss herad ved utval for kultur og næring.

 I retningslinjene for prisen står det:

Voss herad sin kulturpris skal heidra og stimulera det lokale kulturlivet. Prisen skal gå til nokon som har gjort ein framifrå innsats innanfor kunst- eller kulturarbeid i Voss herad.  

Kulturprisen kan delast ut til kunstnarar, kulturarbeidarar eller lag og organisasjonar med tilhald i heradet eller anna tilknyting til Voss. Prisen kan eventuelt delast mellom fleire mottakarar.  

Forslag til kulturprismottakar skal vera skriftleg, grunngjeve og signert avsendar. Avsendar og føreslegne kandidatar er ikkje offentleg. 

Send framlegg til kulturpris vinnar til: postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss. Frist for å senda inn framlegg til kandidatar er 1. oktober 2023

Kulturprisen er eit kunstverk laga av Gunnar Kjerland.

Kontakt

Thor Morten Trå
Rådgjevar
E-post
Telefon 90 72 94 67