Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Kvart tonn tel

Kvart tonn tel

Lokalt klimatoppmøte i Voss kulturhus, 7.oktober kl 18.00-20.00

 
 

Voss herad er i gang med arbeidet med ny klimaplan, og då vil me at flest mogleg engasjerer seg. Framifrå innleiarar set dagsorden for arbeidet me skal gjera på Voss.

Program

Den lokale klimaplanen – Vossaklima 2030 Hans-Erik Ringkjøb, ordførar.


Kva veit me og kva må me gjera – hovudinnlegg Eystein Jansen, ein av Noregs fremste klimaforskarar.


Ungdomen har ordet – det er vår framtid det handlar om! Ella Gjeraker, tidlegare leiar i Voss Natur og Ungdom.


Naturvernet i møte med klimautfordringa. Synnøve Kvamme,  nestleiar i naturvernforbundet.


Dialog med salen. Innspel og synspunkt frå tilhøyrarane. Korleis få til eit klimaløft på Voss og korleis kan Voss inspirera andre til klimaløft.