Leige av rom i skulane skuleåret 2023/2024

Illustrasjonsfoto

Lag og organisasjonar som komande skuleår ynskjer å leiga gymnastikksalar og andre rom i skulane må innan 15.juni 2023 senda søknad direkte til den einskilde skule.

Einskildmøte og arrangement kan ein søkja om seinare.