Voss Herad

Naudetatar øver seg i Voss sentrum

Naudetatar øver seg i Voss sentrum

Onsdag og torsdag mellom kl 18:00 og 21:00 vil politi, helse og brannvern gjennomføra ei fellesøving i Voss sentrum med 50 - 60 aktørar involverte.  Innbyggjarane må førebu seg på ein del blålys og støy i det aktuelle tidsrommet. Spesielt ved Knutepunktet vil naudetatane vera synlege.