Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Nav flyttar

Nav flyttar

NAV Voss held stengt 27.-29. april fordi dei skal flytta til nye lokale. 

NAV Voss opnar i nye lokale på Knutepunkt 2. mai for avtaler. NAV held fram med dei ordinære opningstidene for mottak, og første mottaksdag i Knutepunktet vil vera 3. mai,, med mottak mellom 12 og 14. 

Ny adresse for NAV er Gurid Almenningens Plass 1, perongplan. (Knutepunktet)