Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Oppstartsmelding kommunedelplan tidleg innsats og livsmeistring

Oppstartsmelding kommunedelplan tidleg innsats og livsmeistring

 Kommunedelplan for tidleg innsats og livsmeistring er ein tematisk plan retta mot barn og unge under 25 år. I samband med arbeidet med planen ynskjer heradet framlegg og innspel på viktige tema som bør inngå i planen. Merknadar til planoppstart og/eller planprogram kan sendast postmottak@voss.herad.no innan 8. oktober 2021.

Målet med planen er å dreie ressursinnsatsen frå reparasjonstiltak til førebyggande arbeid. Planen skal bli eit nyttig reiskap i folkehelsearbeidet i heradet for å hindre utanforskap og oppnå sosial utjamning. Planen skal bidra til å auka kunnskapen om det førebyggande arbeidet i heradet, bidra til eit samordna tenestetilbod og fremja ei heilskapeleg tilnærming som sikrar at barn og unge får dei beste føresetnadar for å meistra eige liv.

Oppstartmelding kommunedelplan tidleg innsats og livsmeistring (PDF, 178 kB)

Framlegg til planprogram kommunedelplan tidleg innsats og livsmeistring (PDF, 867 kB)