Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Oransje varsel for flaum og jordskred

Oransje varsel for flaum og jordskred

NVE har sendt ut oransje varsel om flaum og jordskred frå onsdag 18. november. Det er meldt store nedbørsmengder, særleg onsdag ettermiddag og kveld. Voss herad fylgjer situasjonen, og ber alle sjå etter at sluk og bekkeinntak er fri for kvistar og lauv, og elles gjera tiltak for å sikra eigen grunn.

Fylg situasjonen på varsom.no