Voss Herad

SNU Voss vedteke

SNU Voss vedteke

Temaplanen SNU Voss - Strategisk næringsutvikling i Voss herad (2023 - 2030) vart samrøystes vedteke i Voss heradsstyre den 15. desember 2022. 

Med planen «Strategisk næringsutvikling i Voss herad» (SNU Voss) skal me ta grep for å leggja til rette for ei best mogeleg utvikling av nærings- og samfunnsliv på Voss. Me skal ha ei heilskapleg tilnærming til arbeidet og sjå næringsutviklinga i samband med anna samfunnsutvikling i heradet vårt.

Les meir om planen her