Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Søk regionalt miljøtilskudd

Søk regionalt miljøtilskudd

Regionalt miljøtilskot (RMP)  er eit fylkesvis tilskot for målretta miljøarbeid i landbruket. I Vestland fylke vert det m.a. gitt tilskot til drifta av bratt areal og miljøvennleg gjødsling. Landbruksdirektoratet har utarbeidd ei brosjyre om korleis søkje på tilskotet.

Brosjyre frå Landbruksdirektoratet 

Viktige ting å huske:

Søknadsomgangen for RMP opna 15.september og frist for søknad er 15.oktober.

Søknadsfrist for beitelag er 15.november (gjeld driftstilskot til beitelag)

Alt bratt innmarksareal som blir slått og hausta som fôr kan det søkast tilskot for under tilskot til skjøtsel av bratt areal. Dvs at det er ingen nedre grense for tal dekar det kan søkast om.

Miljøvennleg gjødsling skal vere ferdig innan 10.august.

Les vilkåra godt før du søkjer!

Lenke til brosjyra