Søknadsfrist 1. mars

Voss herad lyser tilskot til kulturaktivitet med søknadsfrist 1.mars for alle ordningane. Same dato gjeld også om du vil bidra i Den kulturelle spaserstokken eller Den kulturelle skulesekken.

 

 

 

 

Det er mogleg å søkja støtte i fire ulike ordningar: 
Driftstilskot, kulturtiltak, kulturminne/forsamlingshus og idrettsanlegg . 

Søknadsskjema: Tilskot til kulturføremål - Voss herad

Retningslinjer til dei ulike ordningane finn du her Lokale kulturtilskot - Voss herad

Vil du bidra i Den kulturelle skulesekken skuleåret 2024/2025?

Vil du bidra i Den kulturelle spaserstokken i 2024?