Voss Herad

Straumstøtteordning for frivillige organisasjonar

Straumstøtteordning for frivillige organisasjonar

Regjeringa har vidareført tilskotsordning for frivillige organisasjonar grunna dei ekstraordinære straumprisane til og med mars 2023

Desse organisasjonane har rett til å søkja:

1. Verksemder som er registrert i Frivillighetsregisteret

2. Verksemder som ikkje er i Frivillighetsregisteret kan søkja dersom eigarar/medlemmer med styringsrett er registrerte i Frivillighetsregisteret

3. Andre frivillige verksemder som ikkje vert dekka under 1 og 2 kan motta støtte dersom verksemda i hovudsak er drifta av frivillig arbeidsinnsats og der det ikkje er høve for privatpersonar eller kommersielle føretak å oppnå økonomiske fordeler frå verksemda. Frivillig arbeidsinnsats er menneske som bidrar utan løn eller anna form for økonomisk motyting, no eller i framtida. 

Les mer på regjeringen.no Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner - regjeringen.no og

lottstift.no: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - Lottstif