Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Taksering av eigedomsskatt

Taksering av eigedomsskatt

I løpet av 2020 vert det gjennomført ny taksering som grunnlag for eigedomsskatt. 

Takseringa vil gå føre seg frå juli til desember. Det er fritids- nærings- og landbrukseigedomar som skal takserast, samt andre bygningar og tomter. Grunnlag for eigedomsskatt på bustad vert henta frå Skatteetaten. Les meir her