Voss Herad

Temamøte om omsorg

Temamøte om omsorg

Møtet i Utval for levekår tysdag 14. januar vil ha hovudtema «morgondagens helsetenester i Voss herad».

Her vert det gjennomgang av helse- og omsorgstenestene i Voss herad. Korleis er dagens praksis og vidare korleis kan me skapa helsetenester som er berekraftige i framtida? Utvalet vil få ein del informasjon både frå kommunalsjef og kommuneoverlege. Møtet er i Voss tingus, møtestart er kl 14. Møtet er ope for alle som ynskjer å høyra.