Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Temaplan Voss i vekst

Temaplan Voss i vekst

Korleis skal me få tak i nok og rett kompetanse til Voss herad? Korleis skal me få dei til å verta verande i stillinga si? Utfordringane med å skaffa kompetanse er samansette, krev eit omstillingsdyktig og innovativt samfunn. Det krev også ein plan, og arbeidet med temaplanen Voss i Vekst er i gang!

  

Temaplanen skal ut på høyring, og me treng innspel frå deg! For meir info, sjå her

Voss i vekst