Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Temaplanen Voss i vekst på høyring

Temaplanen Voss i vekst på høyring

   

her for informasjon om korleis du går fram for å koma med høyringsinnspel til Voss i vekst.