Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan jf PBL § 12-3 for barnehage og bygdatun i Granvin, planid 2021004

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan jf PBL § 12-3 for barnehage og bygdatun i Granvin, planid 2021004

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 kunngjer ein med dette igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for eigedomen gbnr 623/65 m.fl. Føremålet med planarbeidet er å styrke Granvin som lokalt sentrum ved å etablere ein ny, sentralt plassert barnehage i samband med Granvin bygdatun. Heile området som høyrer til bygdatunet i dag er ein del av planområdet. I tillegg er aktuelle tilkomstvegar, parkeringsområde og viktige koplingspunkt med i planområdet ved oppstart.

Tiltakshavar er Voss herad og Friis Arkitekter er utførande konsulent. Eventuelle kommentarar til oppstart av planarbeid skal snarast, og seinast innan 22 oktober, sendast til:

Friis Arkitekter AS v/ Nils Friis, Sentrum 11, 3630 Rødberg, eller e-post: nils@friisarkitekter.no

Det vert invitert til eit ope informasjonsmøte i Holvenstova, Granvin bygdetun den 06.10.21 kl.1800. Alle som ynskjer informasjon om planarbeidet er hjarteleg velkomne!

Meir informasjon om prosjektet, planavgrensing, m.m. finn de i vedlagte varslingsbrev, kart m.m:

Barnehage og bygdatun i Granvin - planid 2021004
Tittel Publisert Type
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan jf PBL- 20.09.21

21.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan jf PBL- 20.09.21.pdf
KU-notat Granvin barnehage 16.09.21

21.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KU-notat Granvin barnehage 16.09.21.pdf
Planoppstart_kart-A_01A_01.09.2021

21.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planoppstart_kart-A_01A_01.09.2021.pdf
Planoppstart_kart-B_01A_01.09.2021

21.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planoppstart_kart-B_01A_01.09.2021.pdf
Planinitiativ_2020_Voss herad FA 15.06.2021

21.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ_2020_Voss herad FA 15.06.2021.pdf
Notat oppstartsmøte sign

21.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Notat oppstartsmøte sign.pdf
SØKNAD OM VARIG OMDISPONERING AV STATLEG SIKRA FRILUFTSOMRÅDE VED BYGDATUNET I GRANVIN

21.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SØKNAD OM VARIG OMDISPONERING AV STATLEG SIKRA FRILUFTSOMRÅDE VED BYGDATUNET I GRANVIN.pdf
Uttale frå Vestland Fylkeskommune_søknad om varig omdisponering av statleg sikra friluftsområde

21.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uttale frå Vestland Fylkeskommune_søknad om varig omdisponering av statleg sikra friluftsområde.pdf
Vedtak_miljødirektoratet

21.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak_miljødirektoratet.pdf