Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Vedteken Sti- og løypeplan for Voss herad

Vedteken Sti- og løypeplan for Voss herad

Klikk for stort bilete 

Sti- og løypeplan for Voss herad vart vedteken av Voss heradstyre den 22 oktober 2020 (sak 94/20)

Sti og løypeplanen er utarbeida etter 3 hovudmål;

  • Fremja friluftsliv og folkehelse ved å tilrettelegge tur- og skiløyper i heradet.
  • Avvega ulike interesseområde i utmark og utarbeide retningsliner for bruk av utmarksareala til friluftsliv.
  • Prioritera kommunen sin verkemiddelbruk på friluftsliv

Planen gjev m.a. ei oversikt over kva stiar og løyper som er opparbeida i heradet og kva løyper og stiar som bør prioriterast i åra framover.

Sti- og løypeplan (PDF, 5 MB)

Kart over opparbeida og merka løyper i heradet