Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Vossadagen

Vossadagen

Laurdag 27.august ynskjer Voss herad å leggja til rette for ein Vossadag der lag og organisasjonar skal få visa fram seg og aktivitetane sine.  Vossadagen er eit samarbeid mellom Voss herad, frivillige lag og organisasjonar og Voss sentrum.

 

Kontakt

Kristina Finne
E-post
Telefon 911 42 633