Oversikt over tilsette


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00
56 52 32 46


Bankgiro for skatt: 6345.07.46217

56 52 32 45


Bankgiro for skatt: 6345.07.46217

Leder for barne- og ungdomsavdelingen 994 45 566 994 45 566
Administrator 122133144 122133144
Saksbehandlar 930 07 111