Oversikt over tilsette


Administrasjon - Tekniske tenester - Veg, vatn og avløp

Ansatte i avdelingen Veg, vatn og avløp
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
56 51 94 00

 

Vakttelefon utanom arbeidstid: 952 62 060.

56 51 94 00

Vakttelefon utanom arbeidstid: 95 26 20 60.