Oversikt over tilsette


Administrasjon - Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar 907 22 404
Dagleg leiar 481 77 246
Styrar 415 56 141
Styrar 911 74 402
Styrar 976 21 619
Styrar 476 31 493
Styrar 992 07 167

barnehage@voss.herad.no

Styrar 480 14 546
Styrar 918 74 232
Styrar 997 38 755
Styrar 934 39 512
Styrar 918 74 208
Styrar 941 89 133
Styrar 911 22 772
Dagleg leiar 917 51 253
Styrar 416 85 588
Styrar 908 25 233
Styrar 404 82 943